logo

Behandelproces

Alvorens uw behandeling kan starten is uw behandelaar verplicht om een ‘intake’ af te nemen, waarin de klachten en problemen worden geïnventariseerd, maar ook uw gezinsachtergrond en levensloop aan de orde komen.

Op basis hiervan wordt een diagnose gesteld, een DSM-IV classificatie en de behandelopties met u besproken. In samenspraak met u en afgestemd op uw hulpvraag wordt een behandelplan opgesteld. Hierin staat wat uw diagnose is, op welke wijze gewerkt wordt en aan welke omschreven behandeldoelen gewerkt gaat worden. Alleen wanneer er overeenstemming is over diagnose, werkwijze en de doelen, kan de behandeling starten. U hoeft geen behandeling te ondergaan waar u het niet mee eens bent.

Als u wilt dat uw huisarts op de hoogte wordt gebracht van uw diagnose en behandeling dan moet u daarvoor schriftelijk toestemming geven.