logo

Tarieven

Psychologische hulp wordt tegenwoordig vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Iedereen is hiervoor dus verzekerd. Wel wordt uw eigen risico ingehouden. Hoeveel dit is hangt af onder andere van uw zorgverzekering, type polis en de hoogte van uw eigen risico.

Sinds 2008 wordt psychotherapie niet meer per gesprek vergoed maar per DBC (diagnose behandel combinatie). Dit betekent dat er een vast bedrag wordt vergoed voor een DBC. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de diagnose, in combinatie met de hoeveelheid directe - (gesprekken) en indirecte tijd (administratie, diagnostiek, verslaglegging, brieven, mailverkeer, telefoongesprekken etc.) die uw behandelaar aan u besteedt.


Wanneer uw hulpverlener een contract met uw zorgverzekering heeft dan wordt de financiering onderling geregeld en hoeft u hier niets aan te doen, de kosten zijn volledig verzekerd en uw verzekeraar betaalt uw behandelaar rechtstreeks.

Als uw hulpverlener geen contract heeft met uw zorgverzekering dan zult u een gedeelte zelf moet betalen (afhankelijk van de basis- en aanvullende ziektekostenverzekering).


Afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en zullen derhalve bij u in rekening worden gebracht. De kosten bedragen € 60,- per gemiste sessie.


Deze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Echter sinds 2014 hanteren zorgverzekeraars plafonds. Dat wil zeggen dat je als hulpverlener maar een bepaald aantal cliënten van een zorgverzekering mag behandelen. Dus soms heb ik nog plaats voor iemand , maar kan ik vol zitten bij een bepaalde zorgverzekeraar. Wilt u zeker weten of ik nog plaats heb, dan kunt u mailen naar j.fluitsma@hetnet.nl, vermeldt in de mail uw naam en uw BSN nummer.